کتاب های خلبانی | CPL&PPL

کتاب های خلبانی | CPL&PPL

CPL-PPL Ground Training Books

خلبان یا هوانورد

فردی است که به‌خاطر شغلش یا برای تفریح به هدایت هواپیما یا دیگر وسائل پروازی می‌پردازد.

خَلَبان (خله‌بان) در واژه به معنای سکاندار است. خلبان را پیشتر در فارسی «پیلوت» می‌گفتند.

داشتن شغل خلبانی نیازمند آموزش‌های منظم و داشتن گواهینامه خلبانی است.

بسیاری به خلبانی به صورت آماتور و غیر حرفه‌ای می‌پردازند. خلبانی و هدایت کلیه وسائل پروازی حتی هواپیمای فوق سبک نیز نیازمند اخذ گواهینامه خلبانی و مجوز پرواز است.

مجموعه کتاب های خلبانی | CPL&PPL
commercial pilot license (CPL), is a type of pilot licence that permits the holder to act as a pilot of an aircraft and be paid for his/her work
Private pilot license (PPL), is a type of pilot licence that permits the holder to act as a pilot of an aircraft and be paid for his/her work.
The basic requirements to obtain the license and the privileges it confers are agreed internationally by International Civil Aviation Organization (ICAO). However the actual implementation varies quite widely from country to country. According to ICAO, to be eligible for a commercial pilot license, the applicant must;
.