کتاب های خلبانی | ATPL

کتاب های خلبانی | ATPL

ATPL Ground Training Books

خلبان یا هوانورد

فردی است که به‌خاطر شغلش یا برای تفریح به هدایت هواپیما یا دیگر وسائل پروازی می‌پردازد.

خَلَبان (خله‌بان) در واژه به معنای سکاندار است. خلبان را پیشتر در فارسی «پیلوت» می‌گفتند.

داشتن شغل خلبانی نیازمند آموزش‌های منظم و داشتن گواهینامه خلبانی است.

بسیاری به خلبانی به صورت آماتور و غیر حرفه‌ای می‌پردازند. خلبانی و هدایت کلیه وسائل پروازی حتی هواپیمای فوق سبک نیز نیازمند اخذ گواهینامه خلبانی و مجوز پرواز است.

مجموعه کتاب های خلبانی | ATPL

The Airline Transport Pilot Licence (ATPL), or in the United States of America, an Airline Transport Pilot (ATP) certificate is the highest level of aircraft pilot certificate.

Those certified as Airline Transport Pilots (unconditional) are authorized to act as pilot in command on scheduled air carrier‘s aircraft under CFR 14 Part 121. In the UK, pilots must hold an ATP before they can be Pilot In Command on an aircraft with 9 or more passenger seats