The Art and Science of Technical Analysis

0 دیدگاه
در انبار موجود است

بررسی سریع

کتاب هنر و علم تجزیه و تحلیل فنی

310,000 تومان 220,000 تومان

محصول توسط: کتاب های دانشگاهی