فروش! خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

Serious Python: Black-Belt Advice on Deployment, Scalability, Testing, and More

شناسه محصول: 9781593278786

110,000 تومان 70,000 تومان