فروش! خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

Machine Learning with Python Cookbook

شناسه محصول: 9781491989388

100,000 تومان 70,000 تومان