فروش! خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

The Hundred-Page Machine Learning Book

شناسه محصول: 9781999579500

100,000 تومان 60,000 تومان