فروش! خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow

شناسه محصول: 9781491962299

150,000 تومان 130,000 تومان