فروش! خرید کتاب های زبان اصلی پزشکی

Physics for the IB Diploma Coursebook 6th Edition

شناسه محصول: 9781107628199

330,000 تومان 250,000 تومان

توضیحات

Physics for the IB Diploma Coursebook 6th Edition

K. A. Tsokos (Author)
Physics for the IB Diploma, Sixth edition, covers in full the requirements of the IB syllabus for Physics for first examination in 2016. The Sixth edition of this well-known Coursebook is fully updated for the IB Physics syllabus for first examination in 2016, comprehensively covering all requirements. Get the complete coverage of the syllabus with clear assessment statements, and links to Theory of Knowledge, International-mindedness and Nature of Science themes. Exam preparation is supported with extensive sample exam questions, online test questions and exam tips. Chapters covering the Options and Nature of Science, assessment guidance and answers to questions are included in the free additional online material available with the book.

Book Description

اگر کتابی را نیافتید و یا درخواست کتابی دارید| برای اطلاعات بیشتر میتوانید بامن تماس بگیرید. 02166466367 - 09199900460 رد کردن