فروش! خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

Gray Hat Python: Python Programming for Hackers and Reverse Engineers

شناسه محصول: 9781593271923

90,000 تومان 70,000 تومان

توضیحات

Gray Hat Python: Python Programming for Hackers and Reverse Engineers

Python is fast becoming the programming language of choice for hackers, reverse engineers, and software testers because it’s easy to write quickly, and it has the low-level support and libraries that make hackers happy. But until now, there has been no real manual on how to use Python for a variety of hacking tasks. You had to dig through forum posts and man pages, endlessly tweaking your own code to get everything working. Not anymore.

About the Author

اگر کتابی را نیافتید و یا درخواست کتابی دارید| برای اطلاعات بیشتر میتوانید بامن تماس بگیرید. 02166466367 - 09199900460 رد کردن