فروش! خرید کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

Exam Ref 70-417 Upgrading from Windows Server 2008 to Windows Server 2012 R2 (MCSA)

شناسه محصول: 9780735684409

160,000 تومان 110,000 تومان

توضیحات

Exam Ref 70-417 Upgrading from Windows Server 2008 to Windows Server 2012 R2 (MCSA)

Fully updated for Windows Server 2012 R2! Prepare for Microsoft Exam 70-417 – and help demonstrate your real-world mastery of Windows Server 2012 R2 core infrastructure services. Exam 70-417 is an upgrade exam that is a composite of three standalone exams: 70-410, 70-411, and 70-412. Exam 70-417 validates skills related to core features and functionality of Windows Server 2012 R2, from the existing knowledge base of a Microsoft Certified Systems Administrator for Windows Server 2008.

Focus on the expertise measured by these objectives:

EXAM 70-410

 • Install and configure servers
 • Configure server roles and features
 • Configure Hyper-V
 • Deploy and configure core network services
 • Install and administer Active Directory

EXAM 70-411

 • Deploy, manage, and maintain servers
 • Configure network services and access
 • Configure a network policy server infrastructure
 • Configure and manage Active Directory
 • Configure and manage Group Policy

EXAM 70-412

 • Configure and manage high availability
 • Configure file and storage solutions
 • Implement business continuity and disaster recovery
 • Configure network services
 • Configure identity and access solutions

This Microsoft Exam Ref:

 • Organizes its coverage by exam objectives.
 • Features strategic, what-if scenarios to challenge you.

Product details

اگر کتابی را نیافتید و یا درخواست کتابی دارید| برای اطلاعات بیشتر میتوانید بامن تماس بگیرید. 02166466367 - 09199900460 رد کردن